Utskriftsvänlig version

Foto: Mikkel Ørstedholm

Somaliska föreningar som överbryggare

Uppföljning av 28 svensksomaliska projekt som beviljats medel ur Allmänna arvsfonden under perioden 1994 till 2008.

Sara Johnsdotter presenterar uppföljningen av svensksomaliska föreningarnas arbete med att skapa bättre förutsättningar för svensksomaliska barn och ungdomar. Många av föreningarna samarbetar med svenska föreningar och med offentlig sektor. Uppföljningen har genomförts av Sara Johnsdotter vid Malmö högskola.

Tid och plats

Onsdagen den 17 november 2010, klockan 13.00 till 16.30
Rinkeby Folketshus, Skårbygränd 1, Rinkeby


Sara Johnsdotter. Somaliska flaggan. Malmö Högskola.

Anmäl dig här »»

Program

13.00 - 13.50 Somaliska föreningar som överbryggare
                    Sara Johnsdotter, Malmö högskola.

13.50 - 14.10 Hållbar utveckling för unga invandare i Rinkeby
                    Abdullahi Elmi, Somali Centre for Water and Environment

14.10 - 14.30 Ung vision
                    Warsame Yassin Osman, Föreningen Hidde iyo dhagan

14.30 - 15.00 Kaffe

15.00 - 15.20 Somaliers möte med den offentliga sektorn
                    Gibril Musesultan, Somaliska hälsoteamet

15.20 - 16.15 Hur kan erfarenheterna från projekten tas till vara?
                    Moderator: Cecilia Gärding
                    Panel: Ayan Sermin Bozarslan, Kurdiska Riksförbundet,
                    Marie Ericsson, Integration och jämställdhetsdepartementet,
                    Roy Melchert, SKL,
                    Agneta Hellne, Schizofreniförbundet, Handikapprådet i Rinkeby, 
                    Föreningen Wadajir
                   

16.15 - 16.30 Avslutning

Utvärderingen finns tillgänglig på Arvsfondens webbplats från den 17 november.

Varmt välkomna!

 

Inbjudan »»