Utskriftsvänlig version

Foto: Mikkel Ørstedholm

Utvärdering - svenska muslimer och blågul islam


Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet presenterar sin utvärdering av trettio projekt som under åren 1994-2006 var inriktade på islam och muslimer i Sverige.

Vilka aktörer i civilsamhället tog initiativ till projekt relaterade till islam och muslimer? Hur formulerades de problem man ville bidra till att lösa? Hur gick man till väga? Vilka problem och möjliga lösningar fann man under arbetets gång? Finns det någon skillnad mellan de projekt som drevs av muslimer och ickemuslimer? I vilken mån lever erfarenheterna av projekten vidare?

Program utvärderingsseminarium
13.00–13.40 Svenska muslimer och blågul islam , Mattias Gardell
13.40–14.00 Abdelhader Habib, rektor Kista folkhögskola
14.00–14.20 Abdullahi Abukar, Örebros muslimska ungdomsförening
14.20–14.40 Tatjana Marinovic, Familjecentralen Solstrålen, Malmö
14.40–15.10 Kaffe
15.10–15.30 Muslimska fredsagenterna, Yasin Ahmed, projektledare, Sensus och Ibn Rushd
15.30–16.20 Det civila samhällets betydelse för Islam och muslimer i Sverige i framtiden.
16.20–16.30 Avslutning

Moderator: Jan Henningsson, Utrikesdepartementet.
I panelen: Fatima Doubakil, Muslimska rättighetskommittén, Kalsoom Kaleem, ledamot i regionfullmäktige, S, Göteborg  Alireza Moula, Karlstads universitet, Fazeela Selberg Zaib skribent och debattör.

Tid och plats
Torsdagen den 20 maj 2010, kl.13.00-16.30.
Lokal: Kista folkhögskola, Kista Torg 7, Kista.
Utvärderingen kommer att finns tillgänglig på Arvsfondens webbplats den 20 maj.

Anmälan
Sista anmälningsdag är 12 maj.
Anmäl dig till seminariet här »»

Information:
Annica Thomas, ansvarig för utvärderingar på Arvsfonden
Telefon: 08-70 00 794
E-post annica.thomas@arvsfonden.se

Varmt välkomna!

LÄS MER: