Utskriftsvänlig version

Foto: Mikkel Ørstedholm

United Sisters fyller en viktig roll

Arvsfonden arrangerade i september 2008 ett seminarium på Rosenbad med anledning av utvärderingen av projektet United Sisters. Representanter från en rad intresseorganisationer deltog i seminariet, som leddes av Hanna Wildow.  

Sofia Jörgensen, Night Patrol, Unitied Sisters och Sara Högdin, bilder från seminariet Systrar förena er. Foto: Liselotte Windahl

Jenny Jansson, verksamhetsansvarig för United Sisters, berättade att det har varit en förmån att ha haft någon med helikopterseende, som har följt verksamheten under en längre tid.

Sara Högdin, som genomfört utvärderingen, betonade vikten av dokumentation av dagliga rutiner och förankringen av organisationens värdegrund. Hon framhöll även det unika i att Night Patrol bestod av unga nattvandrande tjejer. Några av dessa tjejer var även med på seminariet och delade med sig av sina personliga erfarenheter.

Seminariet avslutades med en paneldebatt om hur man ska kunna komma tillrätta med bilden av unga kvinnor som svaga.

Tydligt är att organisationer som United Sisters fyller en stor och viktig roll när det gäller att hjälpa unga tjejer att känna sitt eget värde, att utvecklas som människor och att lära sig att sätta gränser.